Hogyan segíthetek? - Segítés, együttműködésben a JMSZ-szel:

4 mód az EGYÉNI segítségnyújtásra:

1. Adomány

2. Önkéntesség

3. Közösség szervezése

Az egyéni érdeklődés és segítőkészség ahhoz is vezethet, hogy egy közösséggel, aminek az egyén tagja vagy amely jószándékú emberekből kimondottan e célból alakul, megossza ezt a nyitottságát, érdeklődését, s így aztán közösen megfontolják, hogy együtt elinduljanak-e a befogadás útján.
A közösség tájékoztatása céljából nagyon szívesen tartunk beszámolót a munkánkról/ismertetőt a tevékenységünkről egy-egy közösségi alkalmukon. Így tehát egy első lépés lehet: tájékozódás céljából a JMSZ-szel való kapcsolatfelvétel.

4. Befogadás

Van lehetőség arra is, hogy valaki egymaga (avagy egy család) befogadjon egy (vagy több) menekültet. Ennek lépései körülbelül a közösségi befogadás lépéseinek felelnek meg, a befogadó lehetőségeihez igazítva. Ennek megfontolásához, a lépések konkretizálásához szívesen nyújtunk személyre szabott segítséget - tehát az első lépés: tájékozódás céljából a JMSZ-szel való kapcsolatfelvétel.

A KÖZÖSSÉGI befogadás 10 lépése

Mivel Magyarországon egy menekültnek ahhoz, hogy új életet kezdjen, annak minden velejárójával, jelenleg kevés közvetlen hivatalos támogatás érhető el, ezért nagy szükség van az "alulról jövő" szolidaritásra, jószándékú emberekre és segítő kezekre. Egy most érkezett személy vagy család befogadása azonban a legtöbb egyedülálló segítő számára túl nagy vállalás lenne, de egy közösség számára már megvalósítható. Együtt viselve a befogadással járó tereheket sikerülhet a rászorulókon is segíteni és ennek a folyamatnak az örömét is együtt élheti át a közösség. A mérlegeléshez és – a befogadás melletti döntés esetén – az egész folyamathoz kíván segítséget nyújtani a JMSZ. A közösségek támogatásán kívül, a befogadás mellett döntő és/vagy a befogadásban kötelezettségteljesítésként részt vevő INTÉZMÉNYEK számára is szívesen nyújtunk szakmai támogatást, a folyamat részéhez vagy egészéhez. Kérjük, lépjenek velünk kapcsolatba!

1. Érdeklődés, Tájékozódás

Ha a közösséget érdekli a menekültkérdés, és az, hogy milyen mód(ok)on tudnának esetleg segíteni, akkor tájékozódik a helyzet és a lehetőségek felől. Ajánljuk a jmsz.hu honlap anyagait, e-learning anyagainkat, videóinkat és természetesen a JMSZ-vel való személyes kapcsolatfelvételt.

2. Találkozás a JMSZ-szel

A közösség egy találkozójára vagy egy külön erre az alkalomra megszervezett találkozóra meghívja a közösség a JMSZ munkatársait és önkénteseit. Ök megosztják ismereteiket a menekültválság okairól, a Magyarországon jelenleg fennálló helyzetről, illetve beszámolnak személyes tapasztalataikról: hogy a segítségnyújtás melyik formája milyen ráfordítást jelent, mik a kihívások és mik az örömök, és milyen kudarcokat és milyen sikereket éltek már át. Tudásuk szerint szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre, hogy a közösség a döntés szabad megfontolásához minden lehetséges információval rendelkezzen.

3. Döntés

A közösség az ismeretek alapján, megbeszélve és megfontolva a kérdést, határoz a segítségnyújtás mellett vagy ellen. Ha a segítségnyújtás mellett döntenek és azon belül is a befogadást választják, akkor a JMSZ szakmai kísérete mellett haladnak tovább a 4-ik lépéssel kezdve.

4. Előkészületek

Még a konkrét menekült(ek/ menekült család) érkezése előtt a közösség felméri a segítségnyújtáshoz mozgósítható erőforrásait és lehetőségeit, majd előkészületeket tesz, hogy a lakhatás, az önkéntesek általi kíséret, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a munkakeresés (és a beiskolázás) majd gördülékenyen indulhasson el.

6. Első találkozás

A közösség először találkozik a menekülttel (menekült családdal) és megismerkednek. Az előkészített módon segítenek rendezni az élethez legszükségesebb dolgokat: lakhatás, egészségügyi ellátás, hivatalos iratok, ...

5. Várakozás

  • Amennyiben valamely sürgős segítségkérés várakozik a JMSZ-nél, és a közösség ezt tudja vállalni, akkor a JMSZ azonnal megszervezi a kapcsolatfelvételt.
  • Amennyiben több megkeresés is várakozik a JMSZ-nél, a közösséggel közös megfontolás során kiválasztják azt, akivel felveszik a kapcsolatot.
  • Előfordul, hogy a JMSZ-nél nem várakozik senki segítségnyújtásra, ilyenkor valamennyi ideig várakozni kell, míg egy egyén vagy egy család, miután átmentek a menekültkérelmi eljáráson és pozitívan bírálták el kérelmüket, a JMSZ-hez fordul.

7. A mindennapok beindítása

Segítség a munkakereséshez/beiskolázáshoz és a mindennapi kötelezettségek (bevásárlás, takarítás, etc.) ritmusának kialakításához. A folyamatba bekapcsolódó önkéntesek számára a JMSZ havi szupervíziót ajánl és biztosít. Az egyes felmerülő speciális kérdésekben segít a JMSZ, továbbá workshopokkal biztosítja a továbbképzés és a tapasztalatcsere lehetőségét.

8. Társadalmi integráció

  • Magyar, mint idegen nyelv oktatása
  • szabadidős, közösségi és kulturális programokba való bevonás
  • a tágabb környezet (szomszédok, iskola, munkahely, ...)
    kérdéseire, kéréseire való odafigyelés.

9. A támogatás fokozatos csökkentése

Ahogy a támogatott menekült (család) egyre inkább kiismeri magát új lakóhelyének viszonyai között, ahogy egyre inkább önállóan látja el a mindennapos feladatokat, beleértve az önálló egzisztencia előteremtését, úgy a befogadó közösség csökkenti a támogatás mértékét. Ebben a szakaszban, ha már nincs szükség a JMSZ általi folyamatos kísérésre, akkor a JMSZ beavatkozásai is ritkulhatnak, egészen a teljes önállóságig.

10. Már nem támogatott, hanem barát

Kb. 4-5 év elteltével az egykori befogadott menekült (család) már önállóan megállja a helyét az új környezetben. A közösséggel való további kapcsolatában már nem kívánatos a támogató-támogatott jelleg, de a baráti kapcsolatok természetesen megmaradnak.