Dalibor Renić, JCEP (Jesuit Conference of European Provincials) elnök húsvéti üzenete

„Kedves barátaim!

Az ég felé fordulás, ahogyan azt őseink tették – templomukban, imáikban és liturgiáikban – számunkra menekülésnek, az élet problémáival való küzdelemtől való elvonulásnak tűnik. De ez egy téves benyomás. Ők nem azért vágytak a mennybe, hogy elkerüljék a földi kihívásokat, hanem hogy relativizálják azokat. A félelmek és a bizonytalanságok elkerülhetetlennek és nyomasztónak tűntek, de Isten szemszögéből nézve őket, lehetővé tették egy más világ elképzelését.

A jövőbe tekintve a mi jelenlegi európai perspektívánkból nem jutunk messzire. Ahelyett, hogy a szegényekkel való szolidaritásba és közös otthonunk védelmébe fektetnénk, a világ intenzíven fegyverkezik. Legalábbis Európa számára ez részben a kereskedelem és a biztonság naiv megközelítése utáni valóságellenőrzés eredménye. De szükségünk van egy másik valóságellenőrzésre is, amely relativizálja a félelmet és az önzőséget.A brüsszeli Európai Negyed központjában található az Európa Kápolna, más néven a Feltámadás Kápolnája, amelyet a jezsuiták működtetnek. Érdekes módon a kápolnát nem Európa valamelyik védőszentjéről nevezték el, aki felidézné Európa keresztény múltját. Krisztus feltámadásának van szentelve, amely Európa tekintetét a jövő felé fordítja.

Ez jelképezi küldetésünket a mai Európa szívében. Azt az Abszolútumot hirdetjük, aki relativizálta az anyagot és a halandóságot, amikor az emberbe beleültette az örökkévalóság utáni vágyat, és végül amikor áttörte a tér-idő burkát, és kinyilatkoztatta magát, mint az Atya, aki feltámasztotta Jézus Krisztust. Jézus, a Feltámadott Úr által Isten jövőképet ad nekünk a jövőre nézve és bátorságot, hogy elérjük azt.

Ahogy a gyönyörű húsvéti igehirdetés vagy Exultet mondja: „A húsvéti éjszaka ereje eloszlat minden rosszat, elmossa a bűnt, visszaadja az elveszett ártatlanságot, örömet hoz a gyászolóknak. Az éjszaka világos lesz, mint a nappal, világosságom, örömöm lesz”. Hozzáteszem, Jézus, ebben az éjszakában a te feltámadásod álomnak tűnik, de valójában a mi valóság ellenőrzésünk.

Az Európai Tartományok Jezsuita Konferenciája békével és reménnyel teli húsvéti ünnepeket kíván!

Dalibor Renić SJ
JCEP elnök”