E-CHANGE tanárképzés

Az Environment Change projekt keretében 2024. április 8., hétfő 13:00-16:00 időpontban tartjuk azt a képzést (helyszín: JMSZ iroda, 1085 Budapest, Horánszky utca 22.), amely keretében a tanárok megismerkedhetnek a nemzetközi együttműködésben készült pedagógiai anyaggal.
Az ’E-CHANGE’ célja a középiskolás diákok bevonása a környezeti változásokról és az emberi migráció kérdéseiről, valamint ezek kölcsönhatásáról való közös gondolkodásba és aktivitásokba. A tananyag bizonyos szinten tantárgy-független, így azok a tanárok, akik a teremtésvédelem és környezetvédelem iránt elhivatottak és a saját tantervük részévé alakítják, éveken keresztül megvalósítható aktivitásokhoz kapnak muníciót. Tehát egy iskolából akár többen is csatlakozhatnak.

Az E-Change projekt az iskolák számára izgalmas lehetőségeket tartogat:

 • a regisztrált tanárok szervezett képzésen ismerik meg a tananyagot, melyet később akár a saját tantervük részévé tudnak tenni;
 • fejlődhet a diákok kritikus gondolkodása egy mindannyiunkat érintő témában, a közös munka erősítheti az osztályközösséget, és nem utolsó sorban rámutathat a diákok önerejére konkrét cselekedetek megvalósításával;
 • a projekt nemzetközi jellege igény esetén lehetővé teszi a többi résztvevő ország diákjaival való kapcsolatfelvételt;
 • lehetővé tesszük, hogy a diákok tevékenységük eredményét egy országos rendezvény keretében mutathassák be.

A képzés célja elsősorban, hogy a tanárok megismerjék az E-Change felépítését, és rálássanak arra, hogyan tudnak azzal a saját óráikon dolgozni. Alapvetően nyolc tanítási órát javasolunk az osztálytermi közös feldolgozásra, mivel minden fejezet egyedi módon foglalkozik a témával, de a tanárok szabadon adaptálhatják, akár ki is egészíthetik a kurzus anyagát annak érdekében, hogy a lehető legjobban illeszkedjék a saját órájuk kontextusához. Ezen kívül ki is ragadhatnak egy-egy témát, ha azt látják hasznosnak, és ezzel foglalkoznak majd közösen a diákokkal.

A fejezetek témakörök szerint

1. fejezet: Környezeti változás, klímavészhelyzet, migrációk

 • ismerkedés a kulcsfontosságú fogalmakkal
 • olvasmányok csoportos tanulmányozásán keresztül megismerkedés a témával
 • interaktív online forrásokkal önálló és közös kutatómunka elvégzése

2. fejezet: Álláspontunk kialakítása és kifejtése

 • a kritikai gondolkodás kulcskészségeit fejleszti
 • etikai dilemmák által gyakorolják a vitázást és elemző gondolkodást

3. fejezet: A találkozás

 • lehetőséget teremt a diákok számára, hogy más ország diákjaival kapcsolódjanak – ez történhet élő online foglalkozások keretében, prezentáció megküldése vagy levélváltás által is

4. fejezet: Lépjünk a tettek mezejére

 • saját tevékenység kivitelezéséhez nyújt támogatást egészen az ötlettől a megvalósításig

A tananyaghoz fogalomtár is tartozik, amely biztos támpontot ad a fejezetekben tárgyalt témakörök kibontásához.A teljes pedagógiai anyag elérhető a központi honlapon: jrschange.org
A képzésen való részvétel szándékát kérjük legkésőbb március 28. 17 óráig jelezni a lazar.helena@jmsz.hu emailcímen. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, és örömmel nézünk elébe a közös munkának!