Úton az iskolába – projekt leírás

Az Ukrajnából Menekült Gyermekek Ellátása és Befogadása Pályázat 2024 keretében a Jezsuita Menekültszolgálat Úton az iskolába elnevezésű projektje 8,902,620 Ft forrást nyert a rendelkezésre álló 300 millió Ft keretösszegből, melyet az UNICEF Regionális Ukrán Menekültprogram Magyarországi Irodája által nyújtott  forrásból Budapest Főváros Önkormányzata biztosít. A pályázat kezelője a Fővárosi
Szociális Közalapítvány.

A pályázat célja olyan nyolc év alatti gyermekek oktatásának és fejlesztésének az elősegítése, akik az ukrajnai háború elől menekültek el, de támogatják a más okból sérülékeny vagy hátrányos helyzetű, fővárosban élő gyermekek inkluzív gyermekjóléti ellátását, oktatását és fejlesztését is. A menekült gyermekeknek és szüleiknek, kísérőiknek nyújtott közvetlen szolgáltatások és eszközök biztosítása mellett a szolgáltatásokat nyújtó szakemberek képzésére és támogatására, illetve intézményi fejlesztésekre is lehetett pályázni.

A magyar oktatás-nevelési rendszer kihívásokkal küzd a menekült gyermekek beiskolázásában, a sajátos és/vagy speciális szükségletű gyermekek fejlesztése és integrációja pedig egy nehezen kezelhető megpróbáltatás elé állítja. Az Úton az iskolába projektünk a célcsoport nyelvi kompetenciájának és a fejlődés különböző területeinek egyéni és csoportos fejlesztésével segíti elő a bevont gyermekek életkorának, állapotának és szükségleteinek megfelelően az integrációját, bekapcsolódását az oktatási rendszerbe.

A kapacitás hiánnyal küzdő magyar oktatási-nevelési rendszerben a nyelvi és kulturális különbségek is nehezítik menekült gyermekek iskolai beilleszkedését. A magyar ajkú gyermekek beilleszkedését az eltérő ukrajnai tanterv nehezíti. További nehézséget okoz a speciális vagy sajátos nevelési igényű menekült gyermekek személyre szabott ellátása. Mindezen nehézségek következtében a gyermekek kimaradnak olyan támogatásokból, melyek célja a készségek fejlesztése, megerősítse. Ezért vezetünk be olyan fejlesztési elemeket, amelyek az oktatási-nevelési intézményekbe való beilleszkedést hivatottak megtámogatni.

Az Úton az iskolába projekttel az alábbi módokon kívánjuk enyhíteni a 8 év alatti gyermekek számára gyakran nehezen hozzáférhető koragyermekkori fejlesztési szolgáltatások hiányából fakadó kihívásokat:
  • ukránul, angolul és magyarul beszélő szakemberek bevonásával személyre szabott gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások szervezése,
  • magyar mint idegen nyelv (MID) órák szervezése,
  • egészségfejlesztés gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint kiegészítő terápiák biztosításával.
Az első két tevékenység célja az oktatáshoz való hozzáférés esélyének fokozása, az oktatási inklúzió támogatása, ezeken keresztül pedig, hosszú távon gondolkodva, a társadalmi beilleszkedés lehetőségének elősegítése. Igaz ez akkor is, ha a fejlesztett kiskorú visszatér származási országába, ugyanis az évekig elhúzódó oktatásmentes időszak komoly hátrányokat jelent minden gyermek esetén. A harmadik tevékenység a fejlődés előmozdítását célozza a tekintetben, hogy megkönnyíti a megfelelő kiegészítő terápiához és/vagy gyógyszeres kezeléshez való hozzájutást.

A fenti oktatási-nevelési intézményekbe való beilleszkedést célzó fejlesztési szolgáltatásokat előzetes, szakember által végzett felméréssel lehet igénybe venni, melyről a nyarady.rita@jmsz.hu emailcímen lehet érdeklődni.
A projekt alakulásáról szóló információkat folyamatosan frissítjük a Jezsuita Menekültszolgálat honlapján és Facebook oldalán.
A projekt támogatói