Az emigráció mindig keresztút

Augusztus 21-én pénteken, X. Szent Piusz pápa emléknapján a napi szentmiseolvasmány felette időszerű. Rut könyvét olvassa az egyház, kicsit rövidítve, az amúgy is csak nyúlfarknyi ószövetségi szent könyvet. Hajnaltájt készületképpen olvasom a textust a Neovulgáta fordítás latinjában: In diebus, quando iudices praeerant, facta est fames in terra. Abiitque homo de Bethlehem Iudae, ut peregrinaretur in regione Moabitide cum uxore sua ac duobus liberis. A bírók korában történt, amikor éhínség támadt a földön, a júdeai Betlehemből kivonult egy ember és a moábiták földjére vándorolt feleségével és két gyermekével. (Rut 1,1).