Imaalkalmak menekültügyben a Jézus Szíve templomban

Hívjuk és várjuk testvéreinket a következő hétfői imaalkalmakra:
júl. 27-én, aug. 10-én. és aug. 24-én este 6-tól, szept. 7-én pedig délután 5-től.

Az imaalkalmak végén pár perc csöndben lehetőség lesz néhány szóban megosztani a megerősítő, megvilágosító és a Jézus barátait vezető Lélek ajándékait.

Valamennyi alkalmat szentmise követ, amit a menekültekért ajánlunk föl.

A menekültkérdés egyre nagyobb kihívás az egész magyar társadalom számára. Sokan vannak, akik szeretnének tenni valamit, de nagyon nehéz megtalálni, hogy ki, mit, mikor és hogyan tegyen. Hordozzuk a kérdést:
Mit tenne Jézus, ha helyedben lenne?
Mit akar tenni barátai által, általad itt és most?

Előítélet nélkül, kérdéseinkkel és józan eszünkkel legyünk együtt Urunk csendjében, imádkozzunk a kegyelemért, hogy lássuk, mi a feladatunk, ami Istentől jön, amihez Ő ad erőt, amiben Ő vezet.

Imánkkal azokat is támogatjuk, akiknek elsősorban kötelességük foglalkozni a kérdéssel, a helyszínen az emberekkel.

Az alábbiak a test és lélek nyomorúságán segítő, az irgalmasság erényéből fakadó tettek. Fontolgassuk őket imádságos magunkban és beszélgessünk róluk bármilyen jó lélekre nyitott testvéreinkkel:

Az irgalmasság testi cselekedetei
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.