SJES Titkárság dokumentumai

A Jezsuita Rend római központjában a  SJES (Social Justice and Ecology Secretariat) a P. Generálist segíti abban, hogy a Társaság apostoli küldetését formálja, úgy, hogy az elősegítse az igazságosságot és kiengesztelődést szolgálatunkban, és újabb együttmüködéseket hozzon létre az apostoli szektorok között.

Maga Szent Ignác írja egyik levelében, hogy „A szegény Jézus követő elkötelezettségünk magától értetődően a szegények barátjává tesz bennünket.” A szegénység se nem egyszerűen egy jámborsági forma, hanem konkrét személyek és csoportok, akikkel és akikért dolgozunk.

Arra vállalkoztunk, hogy az Evangélium szeretetét és igazságát vigyük el társalmunkba, kultúránkba. Hisszük, hogy ez lehetséges és hogy ez a remény másokkal is megosztható.

Ez a honlap bemutatja a Jézus Társasága küldetését és ahogy a szociális igazságossághoz és környezeti felelősségvállaláshoz közelítünk, illetve azt a lelkiséget, ami minket motivál ebben. Itt osztjuk meg azon tapasztalatokat és forrásokat, amin jezsuiták és munkatársaik dolgoznak szerte a világon.

http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ_110_ENG.pdf