Ferenc pápa a menekültekről – 2013. június 20.

2013. június 20-án délelőtt a Szentatya fogadta a ROACO, a Keleti Egyházakat Segítő Mű 86. közgyűlésének 70 tagját az Apostoli Palota Konzisztóriumi-termében a Vatikánban. A pápa aggodalmának adott hangot az erőszak és a bizonytalanság miatt, amely a keresztények helyzetét jellemzi a Szentföldön.

Elismeréssel állunk mellettetek – így fejezte ki az egyház érzelmeit Ferenc pápa a ROACO tagszervezetei irányába. Arra buzdította őket, hogy ne veszítsék el a reményt a nehézségek láttán. Majd erős hangú felhívást intézett azért, hogy vessenek véget minden fájdalomnak, erőszaknak, vallási, kulturális és társadalmi diszkriminációnak. Az összeütközés, amely halált hoz, teret nyújt a találkozásra és a kiengesztelődésre, amely viszont életet teremt.

Arra kérte a szervezet tagjait, hogy tegyenek meg mindent az érintett lakosság, különösen is a szíriaiak súlyos szükségleteinek enyhítésére. A menekültek egyre nagyobb számban vannak. A Szentatya emlékeztetett Antióchiai Szent Ignác szavaira, aki a római keresztényektől azt kérte, hogy imádkozzanak a szíriai egyházért… Jézus Krisztus vigyáz rá és szeretetükre (vö. Levél a rómaiaknak IX,I). Majd a pápa az élet Ura oltalmába ajánlotta a számos áldozatot és könyörgött Szűz Máriához, hogy vigasztalja meg a nagy üldöztetésben élőket.

Szíria mellett a Szentföld is közel áll Ferenc pápa szívéhez. A ROACO-hoz intézett beszédében aggodalmának adott hangot a véget nem érő erőszak és bizonytalanság miatt, amely nem kíméli az ártatlanokat és a leggyengébbeket. A hívők imádkozzanak állandóan és bizalommal, hogy az Úr megadja a vágyott békét a konkrét szolidaritással és egymással való osztozással együtt.

A Szentatya megemlékezett a keleti keresztényekről, akik az évszázadok során sok nehézséggel néztek szembe, hogy kereszténynek mondhassák magukat, de megőrizték hitüket. A caritas gyakorlására buzdította őket, amely Krisztus tanítványainak büszkesége. Ennek a kereszt a csúcspontja, Isten ember iránti irgalmának és szeretetének ragyogó jele, amely a Szentlélek által kiáradt szívünkbe (vö. Rm 5,5).

Kötelesek vagyunk a szeretetre buzdítani, ami elválaszthatatlan a hittől. Működésünk csak akkor lesz hatékony, ha a hitben gyökerezik, amelyet az ima, a szent Eucharisztia, a hit és a szeretet szentsége táplál.

Végül Ferenc pápa a Keleti Egyházakat Segítő Mű 86. közgyűlésének tagjaihoz intézett beszédében arra hívott, hogy valósítsanak meg a fiatalok képzésére irányuló terveket. Ezek a projektek mindig Isten szeretete megvallásának jelei legyenek, amely a keresztény identitás lényege. Az egyház, összetevőinek sokszínűségében és gazdagságában illetve tevékenységében, nem talál biztonságra a pusztán emberi eszközökben. Az egyház Istentől való, bízik jelenlétében és cselekvésében, elviszi a világba Isten erejét, amely a szeretet.