II. Pályázati felhívás középiskolai tanároknak

FIGYELEM! BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ VÁLTOZÁS!

Hogyan beszéljünk középiskolai tanulókkal a menekültválságról?

A magyar Jezsuita Menekültszolgálat (JMSz) pályázatot hirdet középiskolai tanárok számára. A pályázat célja, hogy a középiskolai tanárok a reflexiónak is teret engedő órák keretében, komplex módon dolgozzák fel a menekültválság témakörét, olyan tananyagokat is a diákok figyelmébe ajánlva, amelyek sokrétűen járják körbe a kérdést. További cél, hogy ezeken a foglalkozásokon a tanulók felismerjék azt a komplexitást, amely a migrációt okozó társadalmi válságok hátterében húzódik meg, és ezzel párhuzamosan saját érzelmeikre is reflektálhassanak.

A menekültválság jobb megértésében kulcsfontosságú, hogy rendelkezésre álljanak olyan eszközök, amelyek segítenek az információ átadásában, a félelmek eloszlatásában és a helyzet komplexitásának érzékeltetésében.

A magyar Jezsuita Menekültszolgálat egy olyan e-learning tananyagot készített, amely a Szíriában kialakult helyzet okaival ismerteti meg a középiskolás diákokat. Az önálló feldolgozásra szánt, 45 perces tananyag ingyenesen itt érhető el.   Bár a tananyag az önálló ismeretszerzés eszköze kíván lenni, kiváló alapja lehet olyan reflexiós óráknak is, ahol a középiskolai tanárok tanulóikkal közösen dolgozzák fel a témát.

Benyújtandó pályamunkák: REFLEXIÓS ÓRATERV/EK elkészítése a JMSZ e-learning tananyagának felhasználásával.

A tartalomra vonatkozó követelmények:

  • Pályamunkájában ismertesse, hogy miképp motiválja a tanulókat arra, hogy megismerkedjenek a 45 perces e-learning tananyaggal még a reflexiós óra előtt.

  • Az óratervek/ek mutassák be az órai munka felépítését, a tervezett tevékenységeket, az alkalmazott pedagógiai módszereket, a bevont tanulók számát, a foglalkozás időkeretét és helyszínét.

  • Az óraterv vonatkozhat egy, vagy több, egymásra épülő óra foglalkozásaira is.

  • Az óraterv térjen ki az e-learning anyagban szereplő információkra és a tanulók tananyagra adott reflexióira.

Pályázni részletes, a felhasználni szándékozott módszertanokat bemutató óratervvel lehet. A pályázatok értékelésének alapját az óraterv tartalma és újszerűsége adja, nem a terjedelme. A benyújtott pályázati anyag terjedelme minimum 3, maximum 12 oldal. Egy oldal maximum 3000 karaktert tartalmazzon, szóközökkel.

Határidő: A pályázatok beküldési határidejét meghosszabbítottuk: 2017. május 1-je, éjfélre.

Az óratervet elektronikus formában lehet benyújtani az alábbi email címen: info@jmsz.hu. A levél tárgya „E-learning óraterv” legyen.

Díjak: A JMSZ nettó 50.000 forintos pénzjutalommal díjazza a legkiválóbb óraterv elkészítőjét.

Zsűri: A pályamunkákat a tananyagot elkészítő szakmai csoport tagjaiból álló zsűri bírálja el. A pályázat eredményhirdetésére 2017 május elején kerül sor.

A nyertes pályamunkát a Jezsuita Menekültszolgálat oktatási tananyagokat bemutató internet oldalán fogjuk felhasználni a www.jmsz.hu honlapon.