Hasznos linkek

A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű rendelet (Genfi egyezmény)

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

2013. június 26-án kelt 604/2013/EU Parlamenti és Tanácsi Rendelet (Dublin III Rendelet)

A Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal honlapja

Asylum Information Database

UNHCR: Kézikönyv a menekültstátusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről

European Asylum Support Office- Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (az EU ügynöksége)

European Country of Origin Information Network- hiteles országinformáció

Néhány magyar végrehajtási jogszabály menedékjogban :

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700301.KOR

191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról

269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról