A COVID-19 járvány és a menekültek: A JRS Europe nyilatkozata

A COVID-19 járvány és a menekültek: a valódi válasz most is a menekültek védelmének biztosítása, a fogva tartás beszüntetése és a társadalmi inklúzió támogatása

Az elmúlt hetekben a COVID-19 világjárvány elért Európa minden pontjára, arra kényszerítve minden országot, hogy a távolságtartást szolgáló intézkedéseket vezessenek be.

A JRS számára az volt a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehetséges szolgáltatásainkat olyan formában fenntartani, hogy az biztonságos legyen mind a menekültek, mind a szolgáltatást biztosító kollégáink számára. „Ezt a kérdést a kormányoknak is prioritásként kellene kezelniük. Az, hogy a menekültek biztonságban legyenek, az egész társadalom érdeke – a jelen körülmények között még inkább, mint valaha.” – nyilatkozta Jose Ignacio Garcia, a JRS Europe igazgatója.

Február végére világossá vált, hogy a koronavírus járvány nem fog Olaszország területére korlátozódni, és véget érni sem fog a közeljövőben. A JRS Europe, hasonlóan a civil társadalom többi szereplőjéhez, cselekedni kezdett: a menedékkérőkről és a menekültekről, akárcsak más sérülékeny csoportokról, nem feledkezhetünk meg, amikor egy ilyen krízisre reagálunk. Sajnos a kormányokról nem lehet elmondani ugyanezt. Néhány kivételtől eltekintve a hivatalos szervek reakciói a legjobb esetben is lassúak voltak; legrosszabb esetben pedig egyenesen ürügynek használták fel a COVID-19 vírust arra, hogy korlátozzák a menedékjogot.

Mindennek fényében a JRS Europe azt javasolja a kormányoknak, amit mindig is javasolt: biztosítsák a menedékkérők és menekültek védelmét, vessenek véget a menekültek fogva tartásának, és sokszorozzák meg erőfeszítéseiket a menekültek társadalmi inklúziója érdekében. A cselekvésre most égetőbb szükség van, mint valaha.

A védelem biztosítása; biztonságos befogadóközpontok

A koronavírus járványra való tekintettel több európai ország is felfüggesztette a menekültügyi eljárásokat. Hogy a hatóságok minden olyan szituációt korlátozni igyekeznek, amihez több ember fizikai jelenléte, közelsége szükséges, az érthető, sőt, üdvözlendő. Amennyiben nem befolyásolja az adott kérelem elbírálásának végeredményét, az interjúk elhalasztása, vagy a függőben lévő kérelmek elbírálásának lelassítása teljesen ésszerű rendelkezések, melyek mind a menekülteknek, mind az eljárásban dolgozóknak érdekében állnak.

Annak azonban, hogy valaki menedékjogot kérhessen, és regisztrálhasson mint menedékkérő, továbbra is lehetségesnek kell maradnia; ahogy annak is, hogy a menedékkérőket megfelelő körülmények fogadják. Enélkül a menedékkérők és egyéb sérülékeny csoportok jogainak tiszteletben tartása és védelme nincs biztosítva. Jelen helyzetben kiemelkedő fontossággal bír az is, hogy ezek az emberek biztonságos helyen lehessenek, megfelelő információk birtokában legyenek (a COVID-19 vírust illetően is), és amennyiben szükséges, hozzáférjenek orvosi egészségügyi szűréshez vagy ellátáshoz.

Ahhoz, hogy a vírus terjedését megfékezzük, elengedhetetlen a higiéniai szabályok és a távolságtartás tiszteletben tartása. A görög szigetek embertelen és túlzsúfolt befogadóközpontjainak állapota minden körülmények között elfogadhatatlan, de egy világjárvány idején különösen is az. E befogadóközpontok kiürítése  tehát prioritás kell, hogy legyen Görögország és Európa számára is.

A fogva tartás beszüntetése és alternatívái

A JRS Europe mindig is felszólalt a menekültek fogva tartása ellen, és amellett, hogy annak alkalmazása csak a legvégső esetben engedhető meg. A fogva tartás alkalmazása normál időkben is aligha védhető, de most, amikor a legtöbb határt lezárták, végképp lehetetlen igazolni. A fogva tartás azért volna szükséges, hogy a menedékkérőket visszaküldjék egy másik országba. Most viszont ez gyakorlatilag lehetetlenné vált, a fogva tartás bizonytalan ideig tartó meghosszabbítása pedig egyszerre illegális és elfogadhatatlan.

A kormányoknak gyors terveket kell készíteniük a fogvatartottak elengedésére, és (amennyiben nincs hova menniük) szállásuk biztosítására. Addig is, a fogva tartottak és a velük dolgozók számára olyan körülményeket kell biztosítani, ami megfelel a COVID-19 vírushoz kapcsolódó biztonsági követelményeknek

Az inklúzió támogatása a távolságtartás ellenére

A döntéshozóknak mindenkor arra kellene törekedniük, hogy mindazok, akik különféle erőszakos körülmények miatt voltak kénytelenek elhagyni lakóhelyüket, a társadalom teljes jogú tagjává váljanak. Egy világjárvány idején azonnal láthatóvá válik, hogy milyen károkkal jár, ha bizonyos csoportok a társadalmon kívül rekednek, hiszen a vírus terjedése nem ismeri a jogi státuszok közti különbséget. Különösen példamutató a portugál kormány kezdeményezése, miszerint minden olyan migrációban érintett személy és menedékkérő, akinek valamilyen kérelme még függőben van, törvényesen ugyanúgy hozzáfér minden szolgáltatáshoz ideiglenesen, mint a portugál állampolgárok. 

Az egyes emberek jogi státusza tehát nem állhat annak útjában, hogy alapvető szolgáltatásokban részesülhessen. Az is rendkívül fontos azonban, hogy a fizikai távolságtartás semmiképpen nem jelenthet társadalmi elszigetelődést. Ez érvényes társadalmunk más sérülékeny csoportjaira is (idősek, hajléktalanok, szegények). A civil társadalom megtesz minden tőle telhetőt, hogy megszólítsa az embereket ebben a nehéz időszakban. A kormányoknak feladata, hogy elismerje és anyagilag támogassa ezeket az erőfeszítéseket.

Az eredeti angol szöveg itt olvasható.
Kép forrása: jrseurope.org