A JRS Europe általános éves nagytalálkozóján jártunk

Több mint 50 munkatárs jött össze 12 országból 2019. április 10-12-ig Barcelonában a JRS európai irodáinak általános találkozójára (AGM), melynek kiemelt témája idén a városi integráció volt. A beszámoló a JRS Europe angol nyelvű beszámolója alapján készült.

„A JRS-el kiállunk a most érkező vagy a már évek óta Európban élő emberek mellett, illetve kísérjük őket, amikor nyelvet tanulnak, munkát keresnek, az orvoshoz mennek, vagy amikor iskolába iratják gyermekeiket. A városok tele vannak lehetőségekkel, de kihívásokkal is mindenki számára: mind a helyiek, a bevándorlók, a menedékkérők és a menekültek számára is”- nyilatkozta Jose Ignacio Garcia SJ, a JRS Europe igazgatója.

A találkozó helyet adott a város általi, a JRS munkáját érintő kihívások megvitatására, és az európai integráció legjobb gyakorlatainak bemutatására. A legfontosabb téma a városban élő rendezetlen adminisztratív helyzetű emberek eseteinek megvitatása volt, akiket ez a helyzet nélkülöző és kiszolgálatott életre kényszerít.

Az első nap egy akadémiai migrációs szakértőkkel folytatott vitával kezdődött, amely bemutatta az integráció elméleti kereteit és értékes betekintést nyújtott a spanyol és a katalán helyi kontextusba.
Luis Rodriguez, az Egyetemi Migrációs Tanulmányi Intézettől (IUEM) bemutatott egy, a spanyolországi bevándorló eredetű népesség társadalmi integrációjára vonatkozó kutatási projektet.
Silvia Carrasco, az Autonoma de Barcelona Egyetem Szociális és Kulturális Antropológiai Tanszékétől megvitatta a bevándorlók Katalóniába való beilleszkedésének kihívásait és lehetőségeit, és rámutatott arra, hogy fontos a helyi lakosok és a bevándorlók bevonása minden integrációs projektbe, hogy olyan városokat alakítsanak ki, melyek elősegítik az együttélést és a másik tiszteletét. Kiemelte, hogy míg számos tanulmány közelíti meg az integráció nehézségeit abból a szempontból, hogy milyen problémát jelentenek a bevándorlók a helyi lakosoknak, kevés érdemi tudományos elemzés születik azokról a problémákról, amikkel a bevándoroltak szembesülnek, amely problémák nyomása alatt maguk is problémás viselkedésformákhoz fordulnak.
Végül, a panel ülését Xavier Alonso zárta le a Generalitat de Catalunya-tól, aki a Katalónia integrációs politikájával foglalkozott. A migráció helyzete több okból is egészen sajátos az Ibériai-félszigeten. Először is, a Franco diktatúra ideje alatt, majd összeomlása után is hatalmas belső migrációt éltek át, aminek a hatása ma is érezhető. Másrészt a félsziget kultúrájának történelmi alakulása, valamint földrajzi megközelíthetősége révén, könnyebben elérhető az észak-afrikai arab emberek számára. Végezetül pedig a közös nyelv és a kulturális kapcsolatok erőssége miatt, sokan érkeznek az országba Latin-Amerikából, például a válságos időket átélő Venezuelából. Mindhárom esetben migrációról és integrációról van szó, ámde mégis különböző szakmai módszereket igénylő feladatok ezek.

A második napon még többet tanulhattunk kollégáinktól a Servicio Jesuita a Migrantes-től (SJM Spain) és a Migra Studium-tól a bevándorlók barcelonai konkrét tapasztalatairól. A Hospitality kampány, amelyet a Migra Studium Katalóniában (Campaña Hospitalidad) folytat, kulcsfontosságú projekt, amely megkönnyíti a bevándorlók és a menekültek beilleszkedését a városban a helyi lakosok és az újonnan érkezők közelebb hozásával. Sanja Rahim és Olga Correa, akik szintén a Migra Studium-mal működnek együtt, rámutattak azokra a nehézségekre, amelyekkel a szegény és kiszolgáltatott emberek szembesülnek a barcelonai városi környezetben. Ugyanakkor Kiran Khan a Migra Studium-tól tájékoztott minket az újonnan elindított Pakisztán/ Bengáli kereskedelmi dinamizációs programról, amely jelenleg a Raval és a Gòtic városrészek környékén fut, melynek célja, hogy a különböző országokból származó kis- és közepes vállalkozások számára adjanak tanácsot arról, hogyan bővíthetők vállalkozásaik. A magyar JMSz.től ketten meglátogattuk a helyi piaristák egyik projektjét, a Fundació Benallar-t, melyben monasztikus szerzetesközösségekkel együttműködve segítik a nyelvtanulást, a helyi kultúra és a munkaviszonyok megismerését, terápiás hatású alkotó munkák végzésével, majd egy szakképzéssel lezárva ezt a hároméves integrációs programot.

A JRS munkatársainak lehetősége nyílt arra is, hogy ellátogassanak néhány olyan szervezethez, melyek a bevándorlók katalán társadalomban való integrációjával foglalkoznak. A Migra Studium megnyitotta kapuit és üdvözölte a résztvevőket a barcelonai Gòtó negyed szívében, hogy felfedezhessék munkájának három területét: az üdvözlő szolgáltatások, a reflexió, a kulturális és vallási sokszínűség. A Fundació Salut Alta Barcelona külvárosában dolgozik. A csapat szenvedélye és elkötelezettsége hihetetlen. A Salut Alta oktatási projekteket dolgoz ki és futtat gyermekekkel, tinédzserekkel és családjaikkal, hogy reményt és segítséget adjon nekik egy biztonságosabb környék építésében, amely elősegíti az együttélést és a toleranciát. A Fundació La Vinya-t három egyházközség hozta létre 1998-ban a közösségi fellépés támogatása érdekében. Napjainkban a gyerekekkel és családtagjaikkal folytatott informális oktatási projekteken dolgozik, segíti a rászoruló felnőtteket, különösen a migráns nőket, és ezen túlmenően egy élelmiszer-bankot vezet a rászoruló családok számára.

Ezek a látogatások rendkívül gazdagítóak voltak. Gyakran olyan városokban találjuk magunkat, melyek még nem tudtak mindenkit beilleszteni életük dinamikájába és fejlődésébe. Ezért ma, a JRS  „kísérni” és „támogatni” célkitűzéseivel végzett munkája fontosabb, mint valaha; együtt tudunk kialakítani olyan városokat, amelyek senki sem hagynak hátra. Erre misszióra alapozva folytatnunk kell az emberek életének fejlődését elősegítő módszerek kidolgozását megadva számukra a megfelelő mindennapi segítéget, mely növeli a rugalmasságukat és önbizalmukat.

(Forrás: https://jrseurope.org/news_detail?TN=NEWS-20190429021156)