Láss, értelmezz, tegyél!

A Jezsuita Menekültszolgálat (JMSZ) középiskolai foglalkozásokat kínál a 2019/20-as tanév folyamán, az alábbi kompetenciák fejlesztésének segítésére:

  • az álhírek és értelmezve előadott tények jelenségének megismertetése
  • kritikus gondolkodás, véleményalkotás és vitakultúra fejlesztése
  • a saját lehetőségek és felelősség tudatosítása, hogy tevékenyen részt vegyenek az iskolai és helyi környezetük életében.

Ezt a nemzetközi migráció és a menekültkérdés témáján keresztül dolgozzuk fel.
Előkészített anyagainkat rövid tanári továbbképzés formájában átadjuk, vagy a foglalkozásokat a diákok számára megtartjuk, az iskolájukban vagy budapesti központunkban. Osztállyal vagy akár nagyobb csoporttal is lehet jelentkezni Székely Orsolya, oktatási programvezetőnél, a szekely.orsolya@jmsz.hu e-mail címen.

A kettő vagy három kilencvenperces alkalom keretében:

  1. Lesz szó a migráció okairól, azaz főleg a közel-keleti és afrikai helyzetről és a diákok csoportfeladatként elemeznek különböző sajtótermékeket, hogy észrevegyék a különböző értelmezéseket, üzeneteket, szándékokat – lehetőség szerint erre az alkalomra vendégelőadót is felkérünk.
  2. Szociálpszichológiai játékok és csoportos megbeszélésük által a diákok tudatosíthatják érzéseiket, ránézhetnek előítéleteikre. Megismerve a Magyarországra érkezett menekültek életének nehézségeit együtt gondolkodunk a segítés számukra is elérhető lehetőségein.
  3. Egy opcionális harmadik alkalom keretében a menedékjog és az egyetemes emberi jogok felől közelítjük meg a mai európai vitákat, a kölcsönös megértés nehezítő tényezőit.

Az iskolai alkalmak közötti időre is kérünk egy-egy feladatot a diákoktól (pl. előadás, esszépályázat, kiállítás, közös kirándulás/sportesemény migrációs hátterű diákokkal, etc.)  A résztvevő diákokat, a téma elmélyítésére egy országos szintű közös rendezvényre is meghívjuk. Közülük egy diák pedig a JMSZ európai irodái által szervezett brüsszeli találkozón való részvételt nyerhet.