A magyar jezsuiták szeretnék saját hazai és nemzetközi tapasztalatukat és kapcsolatrendszerüket felajánlani a jövő iránti közös felelősségünk viseléséhez. A Jesuit Refugee Service (JRS) a vietnami menekültek megsegítésére jött létre 1980-ban, és ma félszáz országban nyújt segítséget menekülteknek. Fő területe az oktatás, a katasztrófahelyzetekben való segítség, orvosi és szociális ellátás, illetve az emberjogi segítség és pártfogás: 2013-ban több mint 900 ezer embert támogatott közvetlenül (www.jrs.net). Európában tizennégy országban működik a JRS (Belgium, Bosznia-Hercegovina, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Macedónia, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia, Svédország, Ukrajna, Egyesült Királyság).

mim-logo

Jesuit Refugee Service

A Mercy in Motion kampány célja, hogy 2020 végére 100 ezer menekült gyermek és fiatal számára iskoláztatáshoz való hozzáférést nyújtson. E kampány az Irgalmasság Évével, 2015 December 8-án indult, és egészen 2016 végéig fog tartani.

Az oktatás fontos tényező a béke megteremtésében, és szervesen egybefonódik minden rugalmas és összetartó közösség felépítésével. A Mercy in Motion a Jesuit Refugee Service (JRS) oktatási programjait tervezi kibővíteni egészen általános iskolától egyetemig, ami kiterjed szakmai képesítésére és tanárképzésre is.

Mi, mint emberi lények, teljes függésben állunk a természettől, állami erőktől, a vezetőinktől és háborúktól, mindamelyek hatáskörünket messze meghaladják. E függési állapot miatt világszerte közel 60 millió ember kényszerült hazájának elhagyására. Bár nem tudnak magukkal sokat hozni a menekültek, amit biztosan hoznak, azok a gondolataik. Emlékeznek családjaikra, otthonaikra, iskoláikra, barátaikra, a félelmükre, és mindarra, amit elvesztettek. Az emlékek, akár a gondolatok alapvetően fontos dolgok, és olykor az egyetlen érték amit magukkal tudnak vinni, mert azokat senki nem tudja elvenni tőlük.

Miért az oktatás?

Hirtelen vészhelyzetekben sajnos a tudásszerzés nem az első. Ráadásul a menekülteket nagyon sok dolog akadályozza ezen az itthoni oktatási rendszerbe való beilleszkedésben, mint például az iskolákban előforduló helyhiány és környezetükben az idegenellenesség. Ezzel elveszítik az oktatáshoz való alapvető jogukat, ami miatt jelenleg több mint 3,3 millió szíriai gyerek nem jár iskolába. Világszerte a menekült gyerekeknek cask a 36 százaléka járhat középiskolába, és alig 1 százalékuknak van esélye valaha bekerülni felsőoktatásba.

Az iskola egy kiegyensúlyozott környezetet nyújt a gyerekek számára, ami segít nekik elviselni a veszteséget, félelmet, feszültséget és az erőszakot, amit megszenvedtek a válságos időszakban. Az iskolai környzet védelmet is nyújt nagyon sok veszedelem ellen, mint a nemi erőszak, gyermek katonaság vagy munka és korai házasság.

Az állandó mozgásban élő embereknek előbb vagy utóbb meg kell állniuk, de ha meg is állnak, ismét függésben találják magukat, és csakis a környezetük irgalmát kereshetik. Ekkor elsősorban az oktatás által segíthetünk nekik felépíteni az életüket.

A minőségi oktatáshoz való hozzáférés által az emberek jól kiteljesülhetnek képességeikben és teljes erejükkel támogathatják a társadalom növekedését és egyensúlyát. Tehát ezen okokból kifolyólag a befogadó közösség érdekét szolgálja, ha a menekültek tanuláshoz való jogát biztosítja.

Tanusítsunk irgalmat!

Tekintettel a Jubilee Year of Mercy-re (Irgalmasság Éve), a pápa világosan kimondta a következőt: “Az irgalom nem egy elvont eszme, hanem egy konkrét valós dolog… Messzebbre kell tekintenünk a szív mélységeibe, hogy meglássuk mennyi nagylelkűségre is képes mindenki.”

Irgalmat kell tanusítanunk azoknak, akik mások irgalmára szorulnak.