Küldetésnyilatkozat

A Jezsuita Menekültszolgálat a hazánkba befogadott menekültek integrációját segíti, támaszkodva  a Jézus Társasága egész világon működő menekültszolgálatainak „KÍSÉRNI-SZOLGÁLNI-TÁMOGATNI” tapasztalatára.
Szeretnénk meggyengült társadalmunkat formálni, érzékennyé tenni világunk valóságára és benne a felelősségünkre. Jezsuita hagyományunkat követve vállaljuk a járatlan utakat is: feladatunk a gyakorlati segítségnyújtás és másoknak is átadható modelljeinek építése. A tudatos keresztény magatartás megerősítésére együttműködünk minden jószándékú emberrel. Hisszük, hogy szolgálatunk nyomán társadalmunkban elmélyülhet a szolidaritás, és csökkenthetők félelmeink.

A Jezsuita Menekültszolgálat (JMSz) 2015 szeptembere óta működik. Életre hívásának oka, hogy 2015 nyarától folyamatosan, növekvő létszámban érkeznek Európába, így Magyarországra is háború sújtotta közel-keleti és afrikai országokból menekültek. A migráció megélénkülése Európát készületlenül érte. A kialakult krízishelyzet kezelésében mind az egyes országok kormányainak, mind az egyházi szervezeteknek, mind pedig a civileknek felelős szerepük van. A magyar jezsuiták a JMSz létrehozásával felajánlották saját hazai és nemzetközi tapasztalataikat és kapcsolatrendszerüket a menekültek befogadásának megvalósításához. Célunk nem pusztán a „tűzoltás”; hosszabb távon is működőképes megoldásokat kívánunk kidolgozni.

A jezsuitáknak komoly nemzetközi tapasztalataik vannak a menekültek segítésével kapcsolatosan. A Jesuit Refugee Service (JRS) a vietnami menekültek megsegítésére jött létre 1980-ban, és ma már mintegy 50 országban nyújt segítséget menekülteknek. Fő területe az oktatás, a katasztrófahelyzetekben való segítség, orvosi és szociális ellátás, illetve az emberjogi segítség és pártfogás. 2013-ban több mint 900 ezer embert támogatott közvetlenül. Európában 14 országban működik a JRS.

A jelenlegi európai és magyarországi helyzettel kapcsolatosan P. Forrai Tamás Gergely SJ jezsuita provinciális a következőképpen fogalmazott 2015 szeptemberében: „alázatosan ki kell mondanunk, hogy nincs a kezünkben a megoldás. Viszont mély felelősséget érzünk azért, hogy segítsük tudatosítani a hívőkben és a nem hívőkben az európai identitást meghatározó értékek jelentőségét a jelen helyzetben. Úgy érezzük, hogy minden szinten szükséges egy tudatosabb keresztény magatartás megerősítése. Keresztényként semmilyen körülmény nem mentesít minket kötelességünk alól, hogy valóban menekülő, szenvedő testvéreinket az irgalmas szamaritánus példája nyomán segítsük! Ezen értékek értelmében szeretnénk meggyengült társadalmunkat formálni, főleg a keresztény értelmiséget érzékennyé tenni világunk valóságára és benne a felelősségünkre.”

Mit teszünk?

  • Az integrációt segítő nyelvi és életvitelt beindító mentorprogramot biztosítunk Budapesten.
  • Jogi segítséget kínálunk a hazánkban letelepedni szándékozóknak.
  • Feldolgozzuk, adaptáljuk és megosztjuk a nemzetközi jezsuita programok (JRS) tapasztalatát.
  • Szakmai és ismeretterjesztő programokat szervezünk a menekültkérdés jobb és árnyalt megértése érdekében a Párbeszéd Házában.
  • Középiskolások számára tananyagot készítünk a menekültkérdés mélyebb megértésére és a lehetséges keresztény válaszadás segítésére.

Úgy hisszük, hogy az Európában napjainkban tapasztalható válságot egyedül sem az államok kormányai, sem az egyházi szervezetek, sem pedig a civil szféra képviselői nem tudják megoldani.

Éppen ezért rendkívül fontosnak tartjuk a társadalmi együttműködést. Ennek érdekében a következőket tesszük:

  • Kezdeményezzük és támogatjuk a széles körű együttműködést és hálózatépítést.
  • Az egyházak, a civil csoportok és az állam összehangolt munkájának segítésére közös online együttműködési forma kialakítását kezdeményezzük.
  • Szorgalmazzuk a hazai történelmi egyházak közös fellépését.
  • Ösztönözzük a magyar kormányt és az Európai Unió többi huszonhét tagállamát nemzetközi megoldások keresésére: az EU legyen a nemzetközi konfliktusokban a béke követe, és vállaljon nagyobb felelősséget a harmadik világ fejlődésében.
  • Mindezek alapjaként pedig hiszünk az ima erejében. Hívunk mindenkit a menekültekért, illetve az önkéntesekért és a hatékony segítségért való imára.

Az Egyház Társadalmi Tanítása a bevándorlásról

Az Egyház Társadalmi Tanítását a bevándorlásról ide kattintva érik el.