Az európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és kilátásai

2015-ben  a napi  legföljebb  néhány  százról  néhány  hét  alatt  több  ezerre  nőtt  a  Dél  felől Magyarországra érkező illegális határátlépők száma. Világossá vált, hogy a határellenőrzés „schengeni” eszközei csak kisebb csoportok ügyeinek a kezelésére alkalmasak. A menekülési útvonalon délebbre fekvő európai országok képtelennek bizonyultak a regisztrációs teendők tömeges elvégzésére, terheik nagy részét Magyarországnak kellett átvennie.

http://mta.hu/data/cikk/13/70/8/cikk_137008/_europabairnyulo.pdf