Keresztény polgári felelősség

Ahogy az USA-ban egy kegyetlen választási harc alakult ki, a helyi püspökkari konferencia fontosnak tartotta, hogy megújítsa a 2007. évi körlevelét. A “Forming Consciences for Faithful Citizenship,” egy nagyon jó, gyakorlati, világos összegzés a katolikusok politikai felelősségéről és egészében az Egyház társadalmi tanításáról.

A kampányban erősödő hazugságok és botrányok közepette arra hívják fel a figyelmet, hogy a pártot vagy ideológiát támogató vak szavazás helyett a közjót válasszák, és figyeljenek mindenre, ami támogatja vagy veszélyezteti az emberi méltóságot.

A három részre tagolódó szöveg először az Egyház társadalmi tanítására reflektál, majd összegzi az USA püspökkari konferenciájának álláspontját a mát meghatározó olyan alapvető erkölcsi kérdésekben, mint az emberi élet védelme, béke és társadalmi igazságosság, a rászorulók és a vallásszabadás védelme, illetve a teremtésvédelem. A szöveg kimondott célja, hogy minden jóakaratú embert segítse a lelkiismerete formálásában, a ránk bízottak tanításában, hozzájáruljon egy tisztelettudó nyilvános párbeszédhez, és hogy az Egyház társadalmi tanításának fényében elősegítse a következő választásban hozott személyes döntést.

Mindez segíthet minket, magyar keresztényeket is eligazodni világunkban.