Feladatvállalásunk

A magyar jezsuiták saját hazai és nemzetközi tapasztalatukat és kapcsolatrendszerüket ajánlják fel a jövő iránti közös felelősségünk viseléséhez. A Jesuit Refugee Service (JRS) a vietnami menekültek megsegítésére jött létre 1980-ban, és ma félszáz országban nyújt segítséget menekülteknek. Fő területe az oktatás, a katasztrófahelyzetekben való segítség, orvosi és szociális ellátás, illetve az emberjogi segítség és pártfogás: 2013-ban több mint 900 ezer embert támogatott közvetlenül (www.jrs.net). Európában tizennégy országban működik a JRS (Belgium, Bosznia-Hercegovina, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Macedónia, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia, Svédország, Ukrajna, Egyesült Királyság).

Magyarországon az elmúlt években romaintegrációs programokat indítottunk el az oktatás területén. A Lehetőségek Iskolája az általános iskola befejezését segíti, míg a Roma Szakkollégiumok az értelmiségivé válás folyamatát.

Erre a munkára építve, és a menekülteket már segítőkkel együttműködve az alábbiakban indítjuk útjára hazai JMSz-programunkat:

I. SZAKMAI PROGRAMOK

 1. Roma mentorprogramunk tapasztalataira építve az integrációt segítő nyelvi és életvitelt beindító mentorprogramot indítunk. Célunk, hogy egy Budapest közeli táborban állandó szolgálatot alakítsunk ki, másokkal együttműködésben.
  Ehhez a már évek óta működő, a romaintegrációt segítő Lehetőségek Iskolája modelljét fejlesztjük tovább, amely a személyes, mentori kísérésben segít. Célunk, hogy egy máshol is használható, könnyen adaptálható mintaprogram szülessen meg. Mindehhez egy konkrét menekült-tábor nagyobb szolgálatához kívánunk csatlakozni.
 2. Információkkal segítjük és koordináljuk a hozzánk érkező önkéntes anyagi és szolgálati felajánlásokat, hogy azok a legjobban tudjanak hasznosulni nálunk és a partnercsoportoknál. Ehhez félállásban segítő koordinátort kértünk fel.
 3. Feldolgozzuk, adaptáljuk és megosztjuk a nemzetközi jezsuita programok (JRS) tapasztalatát. Ennek érdekében meghívtuk Budapestre a JRS-Europe vezetőjét.
  A JMSz számára honlapot hoztunk létre (jmsz.hu), amely segít tájékozódást nyújtani a menekültválságban és a segítségnyújtásban, illetve a jó-tapasztalatok átadásában.
 4. Képzések:
  a) Szakmai és ismeretterjesztő programokat szervezünk a menekültkérdés jobb és árnyalt megértése érdekében a Párbeszéd Házában.
  b) Képzést nyújtunk újságírók és pedagógusok számára.
  c) Önkéntesek számára felkészítést és kísérési programot kínálunk fel.
  d) Érzékenyítő programokat szervezünk fiatalok számára.
  e) Középiskolások számára tananyagot készítünk a menekültkérdés mélyebb megértésére és a lehetséges keresztény válaszadás segítésére.
 5. Jogi segítséget kínálunk a hazánkban letelepedni szándékozóknak.
 6. A fenti feladatok ellátásra állandó szakmai csoportokat hoztunk létre.

II. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Kezdeményezzük és támogatjuk a széles körű együttműködést és hálózatépítést a fentiek érdekében.

 1. Együttműködési megállapodást írtunk alá a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, mint szakmai partnerrel, munkánk összehangolására.
 2. Az egyházak, a civil csoportok és az állam összehangolt munkájának segítésére közös online együttműködési forma kialakítását kezdeményezzük. Ezen belül is elsősorban az egyházi szervezetek, közösségek és oktatási intézmények közös szolgálatán dolgozunk.
  Lehetőségeinkhez képest segítjük az együttműködő programokat tárolási kapacitásainkkal, önkéntesek elhelyezésével és felkészítésével.
 3. Júliusban elindítottuk adománygyűjtő munkánkat. A konkrét igények függvényében gyűjtésekkel és jelenléttel támogatjuk együttműködő partnereinket. Szükség esetén, a hideg beállta előtt, az átmeneti szállásokat kiemelten segíteni kívánjuk.
 4. Szorgalmazzuk a hazai történelmi egyházak közös fellépését. Mindent megteszünk azért, hogy megszülethessen egy állásfoglalás és az ebből születő közös szolgálat a történelmi egyházak részéről, amelyek hitelesen képviselhetik azokat a vallási, európai és magyar értékeket.
 5. Ösztönözzük a magyar kormányt és az Európai Unió többi huszonhét tagállamát nemzetközi megoldások keresésére: az EU legyen a nemzetközi konfliktusokban a béke követe, és vállaljon nagyobb felelősséget a harmadik világ fejlődésében.

Mindezek alapjaként pedig hiszünk az ima erejében. Hívunk mindenkit a menekültekért, illetve az önkéntesekért és a hatékony segítségért való imára.

 

Fotó: Hölvényi Kristóf