Ferenc pápa üzenete a jezsuita öregdiákok számára

„JÉZUS TÁRSAIKÉNT” A MÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

Ferenc pápa a jezsuita öregdiákok európai szövetségéhez

 

Ferenc pápa szeptember 17-én a Konzisztórium teremben fogadta a jezsuita öregdiákok európai szövetségének mintegy 170 tagját, akik a jezsuita öregdiákok európai konföderációja és a világszövetsége közös szervezésében találkoztak Rómában, hogy a jelenkori migránsjelenség kihívásairól és az arra adható saját válaszukról tanácskozzanak.

 

Legyetek otthon a változások előmozdítói

Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében leszögezte: „A jelenkori migránsválság a legnagyobb a második világháború óta. Ti, akik jezsuita iskolákban szereztetek diplomát, Rómába azért érkeztetek, hogy mint másokért élő ember – utalás a jezsuita nevelés alapelvére – tanulmányozzátok a kényszermigráció gyökereit, és hogy számításba vegyétek a jelenlegi helyzettel kapcsolatos felelősségeteket és hazatérve otthon változások előmozdítói legyetek. Tragikus módon napjainkban több mint 65 millió ember kényszerül elhagyni eredeti lakóhelyét s ez a szám nagyobb, mint Olaszország egész lakossága! Ezek a menekültek férfiak és nők, fiúk és lányok, nem különböznek családjaink tagjaitól és a barátainktól. Mindegyiknek van neve és arca, saját története, elidegeníthetetlen joga a békére és egy jobb jövőre”.

 

Arrupe atya tapasztalatával előre

Ferenc pápa felidézte Pedro Arrupe jezsuita generális alakját, aki megalapította a Jezsuita Menekültügyi Szolgálatot (JRS). 35 évvel ezelőtt Arrupe atya a dél-vietnami boat-people, csónakon menekülő nép helyzete láttán – akik az észak vietnami kommunisták elől menekültek [szerk. megj.] – szükségét érzete annak, hogy tegyen valamit az érdekükben. Sajnos a mai világ számtalan konfliktusba bonyolódott bele. A szíriai szörnyűséges háború, a dél-szudáni és a világ egyéb helyein folyó polgárháború ma megoldhatatlan problémának tűnnek. Ez az oka annak, hogy ti találkozótok a «megszemlélni és cselekedni» mottó jegyében ma olyannyira fontos! – hangsúlyozta a pápa.

 

„Jézus társaiként” a többi ember szolgálatában

Ma, amikor a háború soha nem látott mértékben tombol a világban, amikor menekültek serege minden eddigit felülmúló módon kísérli meg az átkelést a Földközi tengeren – mely gyakorlatilag egy temető lett – fűzte hozzá a pápa, az egyháznak szüksége van arra, hogy ti merítsetek Arrupe atya példájából. Jezsuita nevelésetek révén arra kaptatok meghívást, hogy „Jézus társai” legyetek és Szent Ignáccal, mint vezetőtökkel együtt az a küldetésetek, hogy a többi emberrel „másokért élő személyek” legyetek.

 

A Suscipe imádság szellemében mindent odaadni    

Ferenc pápa, ahogy Krakkóban a világ ifjúságát, most a jezsuita öregdiákokat intette arra, hogy bátrak legyenek a menekültek kihívásaira adott válaszban és ehhez emlékezzenek a szentignáci gyökereikre: „Most ajánljátok fel az ignáci imádsággal együtt teljes szabadságotokat, emlékezéseteket, értelmeteket és akaratotokat”.

 

Első tapasztalatuk Európáról ne az utca hidege legyen, hanem a befogadás emberi melege

Ferenc pápa a jubileumi szentév kapcsán az öregdiákokat a Szent Péter bazilika nyitott kapujára emlékeztette, mely az Úr irgalmát idézi, és ami nyitott minden rászoruló számára. Milliók éltek vele eddig itt és a világ számos helyén, ahol megemlékeztek az Úr mindörökké tartó irgalmasságáról. Rajtatok keresztül az egyház képes lesz válaszolni a menekültek emberi tragédiájára az irgalmasság konkrét cselekedeteivel, melyek előmozdítják az ő integrációjukat az európai kontextusba. Fogadjátok szívesen a menekülteket a házaitokba és a közösségeitekbe, hogy az első tapasztalatuk Európáról ne az utca hidege legyen, hanem a befogadás emberi melege. Emlékezzetek, hogy a hiteles vendéglátás alapvető evangéliumi érték, amit a szeretet táplál.

 

Isten szeretete kíséri a munkátokat  

Ferenc pápa emlékeztette a jezsuita öregdiákokat, hogy a menekültek gyerekeinek kevesebb mint a fele jut hozzá az iskola oktatáshoz, 22 %-uk a középiskolához és egy százaléknál is kevesebb azok száma, akik közülük egyetemre jutnak. Segítő munkájukat végezzék együtt az egyház egyéb karitatív szervezetével, és ami ennél is fontosabb, soha ne feledjék, hogy az Isten szeretete kíséri a munkájukat.

Végül emlékezetükbe idézte a Szent Család idegenbe menekülését, ahol befogadták őket. Ezért is fontos az Úr tanítása: „Vándor voltam és befogadtatok…” (Mt 25,35) – szólt a pápa a jezsuita öregdiákokhoz római találkozójukon.

(vl)

 

Kép forrása: Twitter