Ferenc pápa imája Máriához, a Tenger Csillagához

Mária, Tenger csillaga,
hozzád futunk ismét,
hogy menedékre és nyugalomra leljünk,
hogy védelmet és segítséget kérjünk.

Isten Anyja és a mi Anyánk,
fordítsd kegyes tekintetedet azok felé,
akik minden nap szembenéznek a tenger veszélyeivel,
hogy biztosítsák családjaiknak az élethez szükséges megélhetést,
hogy védelmezzék a teremtett világ iránti tiszteletet
és szolgálják a népek közötti békét.

Elvándorlók és úton lévők oltalma,
segítsd anyai gondoskodásoddal
azokat a férfiakat, nőket és gyermekeket,
akiket arra kényszerítettek, hogy hazájukból
jövőt és reményt keresve elmeneküljenek.
A találkozás velünk és népeinkkel
ne alakuljon át újabb és még súlyosabb
rabszolgaság és megaláztatás forrásává.

Irgalmasság Anyja,
kérj bocsánatot számunkra,
akik önzésünktől elvakulva,
saját érdekeinket hajszolva és félelmeink rabjaként
megfeledkezünk testvéreink szükségéről és szenvedéséről.

Bűnösök menedéke,
térítsd meg azok szívét,
akik háborút, gyűlöletet és szegénységet szítanak,
akik kihasználják testvéreiket és az ő törékenységüket,
akik az emberi élettel ahhoz méltatlanul kereskednek.

Szeretet példaképe,
áldd meg azokat a jóakaratú embereket,
akik befogadják és szolgálják azokat, akik erre a földre érkeznek:
az adott és kapott szeretet legyen a magva új testvéri kötelékeknek
és egy békés világ hajnalának.

Ámen.

2013. július 8., Lampedusa