Kővágó Emese, szolgálatvezető

Szervezetünk missziója tükrében oktatási programunkkal a meggyengült társadalmunkat szeretnénk formálni, illetve érzékennyé szeretnénk tenni azt világunk valóságára és benne felelősségünkre. Ezen az úton feladata olyan érzékenyítő anyagok, módszerek és műhelyek gondozása, amelyek a befogadó oktatást szolgálják. Szervezetünk feladataként fogalmazta meg, hogy gyakorlati segítséget nyújtson és másoknak átadható modelleket építsen. Ezek tükrében munkatevékenysége közé tartozik a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban megvalósuló „Iskolai befogadás” projekt koordinálása, ennek keretében a menekült gyerekeket befogadó iskola mellé állva a folyamat támogatása, továbbá a tapasztalatok feldolgozása és továbbadása a jövőben befogadni kívánó intézmények számára. Ahogyan az általános iskolában, úgy a fiatalok és felnőttek körében is elengedhetetlen a magyar nyelv elsajátítása a sikeres társadalmi beilleszkedéshez, így ennek előmozdításán is tevékenykedik nyelvgyakorlást célzó foglalkozások szervezésével. Mivel nem Magyarországon született, motiváló erőként hat munkája során a bevándorlásból fakadó „idegenség” és az ezt feloldó befogadás pozitív tapasztalata, továbbá elköteleződése a társadalmi kisebbségek megtámogatása iránt. Patronás szülőként örömmel dolgozik azon, hogy a gyermekek közvetlenül megtapasztalhassák és beépíthessék magukba a befogadás pozitív élményét.