Felhívás középiskolák számára

Kik vagyunk mi?

A Jezsuita Menekültszolgálat (JMSz – jmsz.hu) 2015 óta szociális és oktatási programjain keresztül segíti a hazánkba befogadott menekültek társadalmi integrációját. Az iskolai befogadás támogatását – mind a menekült gyerekek beiskolázása és beilleszkedése segítésével, mind a kortársak érzékenyítése útján – a kezdetektől prioritásként kezeljük.

Működésünk során találkozunk olyan középiskolákkal, ahol magyarul még nem vagy csak gyengén beszélő tanulók is felbukkannak. Látunk olyan gyakorlatokat, ahol kortársak, tanulómentorok segítik a magyarul gyengébben beszélő fiatalok iskolai előrehaladását és befogadását. A küldetésével összhangban a JMSZ kiemelten támogatja azt a segítő tevékenységet, ezért az 50 órás iskolai közösségi szolgálat keretében is örömmel megtámogatná.

 

Kiket keresünk? 

Olyan középfokú oktatási intézmények megkeresését várjuk, akik

  • befogadtak magyarul nem beszélő fiatalokat, 
  • megszervezték a tanulói kortársmentorálást,és
  • 50 órás iskolai közösségi szolgálatot szervez tanulói számára.

 

Mit kér a JMSZ? 

  • az iskolák keressék meg a JMSZ-t, 
  • írják le röviden, hogy milyen formában zajlik a mentorálás.

 

Hol jelentkezzenek az érdeklődők? 

  • az info@jmsz.hu email címen várjuk az iskolák megkeresését.

 

Mit nyújtunk még?

2021 során szervezünk egy online találkozót, ahova azokat a tanulómentorokat várjuk, akik magyarul nem beszélő társaik iskolai beilleszkedését segítik. Azokat is várjuk, akiknek az iskolája esetleg nem köt velünk szerződést – akik viszont igen, esetükben a részvételt is elfogadjuk az 50 óra részeként.

Azok a diákok, akik szeretnék a menekültek és a migráció témáját mélyebben megismerni, bekapcsolódhatnak a JMSz CHANGE projektjébe is, és “diáknagykövetek” lehetnek. 

Közülük a legaktívabbak pedig bekerülhetnek abba a Diáknagykövet csoportba (LINK), amelyik 2021-ben meglátogatja az Európai Parlamentet Brüsszelben, ahol megoszthatják a tapasztalataikat más országokból érkező társaikkal és a Európai Parlament képviselőivel. A járványhelyzet miatt lehetséges, hogy erre az online térben kerül majd sor.